Negativt pensionsafkast i april

Afkastet på danskernes pensionsopsparing dykkede i april. Det er første gang i et halvt år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at forsikrings- og pen­sions­sek­to­ren måtte notere sig et negativt afkast i april på 90 mia. kr. på danskernes pen­sions­op­spa­rin­ger. Statistikken går tilbage til 2015*.

Afkastet på danskernes pen­sions­op­spa­ring dykkede i april. Det er første gang i et halvt år, at der er negativt fortegn på afkastet. Det ændrer dog ikke på, at en god bid af det tabte fra 2022 er hentet hjem igen det seneste halve år, hvor afkastet samlet set lyder på 386 mia. kr. I 2022 dykkede afkastet på pen­sions­op­spa­rin­ger­ne med svimlende 700 mia. kr.

Når pen­sions­op­spa­rin­ger­ne er investeret i bl. a. aktier og obligationer, så følger der naturligt udsving med undervejs. Det kan vi også se, når vi ser på afkastene de seneste 5 år (2019-2023). I 2022 var afkastet negativt med omkring 700 mia. kr., mens de øvrige år i den pågældende periode alle havde positive afkast på 1.362 mia. kr. i alt. Samlet set giver det et positivt afkast på 662 mia. kr. i perioden. I 2024 er afkastet for hele året også positivt med 46 mia. kr.

Når det både kan gå op og ned undervejs, når man investerer, så er det vigtigt, at man har det lange sigte på. Det har de fleste, når vi taler pen­sions­op­spa­ring, da de fleste først skal bruge pengene et godt stykke ude i fremtiden. Derfor er der plads til udsving undervejs, og at afkastene kan vende på en tallerken. Det skal man huske på, når det går vildt for sig på de finansielle markeder.

Det er særligt kursstigninger på aktier, som har trukket det positive afkast i 2023 og i starten af 2024, mens også obligationer har medvirket positivt i 2023. I 2022 var det særligt tab på obligationer og renteafdækning, som trak afkastene ned.

* Afkastet af in­ve­ste­rin­ger­ne, afspejler ikke kun det afkast der har været på den danske pensionsformue for livs- og pen­sions­sel­ska­ber­ne, men ligeledes afkastet på bl.a. selskabernes egenkapital, hensættelser til risikodækning mv.

Relaterede artikler