Lille stigning i ledigheden i maj

Den beskedne udvikling har faktisk stået på hele året, hvor der blot er kommet omkring 300 flere ledige til.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at ledigheden steg med beskedne 280 personer i maj, når der tages højde for sæson. Ledigheden har stået meget stille i 2024.

Ledigheden stiger ganske lidt i maj. Den beskedne udvikling har faktisk stået på hele året, hvor der blot er kommet omkring 300 flere ledige til. Det fortæller historien om, at den stigning vi tidligere så i ledigheden er faldet fuldstændig til ro, og nærmest står bomstille. Ar­bejds­mar­ke­det har det aldeles godt, og vi ser oveni hatten også beskæftigelsen slå rekord på rekord.

Fra sommeren 2022 til slutningen af 2023 steg ledigheden med lidt mere end 14.000 personer. Selvom der altså i dag er flere ledige end i starten af 2022, så er der tale om ganske begrænset stigning i ledigheden, som tilmed er bremset op i 2024. Inden corona lød ledigheden til sammenligning på ca. 105.000 personer, mens den i dag ligger på 86.900.

Beskæftigelsen er da også steget igennem meget lang tid og sat rekord efter behag. I dag er der mere end 3 mio. i arbejde herhjemme, og det har holdt en effektiv snor i ledigheden. Alene starten på 2024 har bibragt næsten 18.000 flere i arbejde. Og antallet af stil­lings­op­slag vidner om, at virksomhederne fortsat efterspørger arbejdskraft.

Relaterede artikler