Byggeomkostninger peger op

Stigningerne i byggeomkostningerne er dog faldet betragteligt til ro efter de buldrede op i 2021 og 2022.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at omkostningerne til at bygge ny bolig steg med 1,0% i 1. kvartal målt i forhold til kvartalet før. Det samlede byg­geom­kost­nings­in­deks for boliger er baseret på omkostningerne ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggeri og går tilbage til 2003.

Byg­geom­kost­nin­ger­ne peger lidt op i 1. kvartal. Stigningerne i byg­geom­kost­nin­ger­ne er dog faldet betragteligt til ro efter de buldrede op i 2021 og 2022, hvor de toppede med årlige stigninger på mere end 10%. Deciderede fald har der som sådan ikke for alvor været i byg­geom­kost­nin­ger­ne, så det glædelige for dem der står foran et boligbyggeri består i, at om­kost­nings­stig­nin­ger­ne ikke længere stiger kraftigt.

I 3. kvartal 2022 nåede den årlige stigning i byg­geom­kost­nin­ger­ne op på 11,3%, hvilket var rekordhøjt. Siden er byg­geom­kost­nin­ger­ne faldet noget mere til ro, og den årlige stigning lyder i 1. kvartal på 1,9%. Det er mere i tråd med, hvad stigningerne lå på inden corona, om end det stadig er til den lidt høje side i et historisk perspektiv. Det er især omkostningerne til materialer, som trak byg­geom­kost­nin­ger­ne op i 2021 og 2022.

I dag melder 2% af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på materialer og udstyr. Det står i skarp kontrast til, at den andel næsten nåede op på rekordhøje 40% i starten af 2022. Det er altså siden faldet til ro i takt med, at byg­geom­kost­nin­ger­ne er faldet til ro, mens også for­sy­nings­kæ­der­ne er mindre presset i dag.

Det går heller ikke så stærkt i byggeriet, som vi også så i forbindelse med corona. Færre end 5.000 boligbyggerier blev igangsat i 1. kvartal, hvilket var et fald på næsten 30% i forhold til kvartalet før. Også det færdiggjorte byggeri er faldet tilbage. Det har også den betydning, at byg­ge­virk­som­he­der­ne heller ikke har lige så travlt som tidligere. Blot 10% af byg­ge­virk­som­he­der­ne meldte om mangel på efterspørgsel i midten af 2021, mens det i dag er 25%, som melder om det samme.

Relaterede artikler