Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Variabel rente i fortsat fremgang blandt boligejerne

Variabel rente i fortsat fremgang blandt boligejerne

27. februar 2023
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Nationalbanken viser, at de variabelt forrentede realkreditlån fortsætter vokseværket i januar, og lyder på i alt 907 mia. kr. Over det seneste år er de variabelt forrentede lån øget med hele 136 mia. kr. Fremgangen i december og januar har dog været noget mere afdæmpet, hvor de variabelt forrentede lån kun er gået frem med henholdsvis 3 og 5 mia. kr. I de foregående måneder har væksten i de variabelt forrentede lån lydt på mere end 10 mia. kr. om måneden.

Den fortsatte fremgang i de variabelt forrentede lån betyder, at de udgør 51,8% af det samlede realkreditudlån ved udgangen af januar. Til sammenligning lød andelen på 43,4% for et år siden, og den markante fremgang i de variabelt forrentede lån ses altså også tydeligt afspejlet her.

Lån med variabel har fået en sand renæssance det seneste år. Den massive fremgang betyder, at de variabelt forrentede lån igen har overtaget rollen, som det mest udbredte lån blandt danske boligejere. Der er flere forklaringer i spil, men den primære årsag er, at renterne er steget ganske markant det seneste år.        

Der er flere årsager til, at lån med variabel rente er gået frem i løbet af 2022. Flere end 140.000 boligejere har i løbet af sidste år omlagt deres fastforrentede lån som følge af de kraftigt stigende renter. På den måde har de skåret en bid af restgælden og i forbindelse med omlægningen har et stort mindretal valgt et nyt lån med variabel rente. Spændet mellem fast og variabel rente blev samtidig øget, da rentestigningen var mest udtalt på de fastforrentede lån. Det kan have betydning for valget af boligfinansiering.

Ser vi mod det samlede realkreditudlån, så lyder det på 1.751 mia. kr. ved udgangen af januar. Det betyder, at realkreditudlånet fuldstændig står i stampe i forhold til for et år siden, og faktisk er gået en anelse tilbage med en vækst på -1,5%. Udlånsvæksten toppede senest på lidt over 5% under coronakrisen, mens den var langt over 10% i tiden op til finanskrisen.

Væksten i realkreditudlånet er ikke eksisterende for tiden. Tusindvis af boligejere har omlagt deres boliglån, og barberet af restgælden, men har samtidig ikke benyttet lejligheden til at øge lånet i væsentligt omfang. Samtidig har handelsaktiviteten på boligmarkedet sat farten gevaldigt ned, og det får også udlånsvæksten ned i tempo. Den ekstremt begrænsede udlånsvækst er med til at mindske sårbarheden på boligmarkedet i en tid, hvor priserne falder.