Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Rekordfå tvangsauktioner i første halvdel af 2022

Rekordfå tvangsauktioner i første halvdel af 2022

6. juli 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juni blev bekendtgjort 104 tvangsauktioner, når der tages højde for sæsonudsving. Det bringer totalen for årets første måneder op på beskedne 631 tvangsauktioner, hvilket giver et gennemsnit på 105 om måneden. Det er det laveste nogensinde, og statistikken går vel at mærke helt tilbage til 1993.

Sidst vi så tvangsauktioner på de her lave niveauer var i tiden lige op til finanskrisen i 2006 og 2007, hvor 1. halvår bød på henholdsvis 645 og 641 tvangsauktioner. De første seks måneder i 2021 bød på 726 tvangsauktioner.

Rekordfå boliger ender på tvangsauktion. Det er glædelige nyheder i en tid, hvor medvind på boligmarkedet er vendt til modvind. Det lave antal tvangsauktioner viser med tydelighed, hvor robuste og velpolstrede boligejerne set over en bred kam er med høj jobsikkerhed og høje formuer. Det fortæller også historien om, at såfremt enderne har haft svært ved at mødes i budgettet, så har det været lettere at sælge boligen i fri handel.

Boligmarkedet står dog over for en mærkbart sværere tid. For eksisterende boligejere er det især markant højere priser på energi og fødevarer, som trækker tænder ud i budgettet. Har man samtidig som boligejer også et lån med variabel rente, så rammer stigende renter også privatøkonomien.

Når det bliver dyrere at være boligejer, og også mere end hvad indkomsterne stiger med, så øges risikoen for, at tvangsauktionerne på sigt kan pege op. Vi forventer dog ingen kraftige stigninger i tvangsauktionerne på det lidt længere sigte, selvom det aktuelle omkostningsbillede kan være med til at vende pilen opad.

Såfremt højere renter, højere energipriser og en potentielt stigende ledighed senere på året skulle give et løft til tvangsauktionerne, så går der typisk en rum tid, til det kan læses i antallet af tvangsauktioner. Typisk vil man først se en stigning i boligejernes såkaldte restanceprocent, som er manglende betaling på realkreditlån, og det har vi på ingen måde set endnu. Derudover vil mange boligejere ty til andre nedskæringer i budgettet, før boligposten kommer i spil som sidste udvej.