Rentebetalinger på realkreditlån stiger igen

Stigningen skete som direkte konsekvens af striben af renteforhøjelser 2022 og 2023 som reaktion på den høje inflation.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Nationalbanken viser, at hus­hold­nin­ger­ne betalte 5,6 mia. kr. i rente og bidrag på deres realkreditlån i maj. Det er lidt højere end for en måned siden. For et år siden betalte boligejerne 4,6 mia. kr. i rente og bidrag, mens det for to år siden var nede på 2,9 mia. I den tid er rente- og bi­drags­be­ta­lin­ger­ne altså steget med 90%.

Boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger på realkreditlån fortsætter med at stige. Betalingerne er steget drastisk over de seneste år, og det har kunnet mærkes på boligejernes budgetter. Stigningen skete som direkte konsekvens af striben af ren­te­for­hø­jel­ser 2022 og 2023 som reaktion på den høje inflation.

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på boligejernes realkreditlån lyder i dag på 3,5% mod 2,8% for et år siden. Og for to år siden var den gennemsnitlige rente inkl. bidrag helt nede på 1,6%. Den gennemsnitlige bidragssats er i samme periode faldet en smule, så stigningen skal alene tilskrives stigning i renterne.

Cen­tral­ban­ker­ne strammede pen­gepo­li­tik­ken markant med ren­te­for­hø­jel­ser i 2022 og 2023. Men med ro på inflationen er ren­te­for­hø­jel­ser­ne bremset op og for nylig vendt til den første rentesænkning hos ECB.

Der er allerede en del boligejere, som har lige om lidt får rentefald på menuen. De fleste boligejere med de allerkorteste rentebindinger med F-kort får en lavere rente om få dage. Det sker efter, at renten blev sænket hos ECB for første gang i fem år. Der er altså store forhåbninger til, at boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger­ne snart kan toppe.

Det er godt nyt for boligejere med variabel rente, at ECB og dernæst Nationalbanken har sænket renten. De kan med al sandsynlighed se ind i en fremtid med små ren­tes­ænk­nin­ger efter to år med stigninger. Det samme gør sig gældende for F1-lånerne, som får en lavere månedlig ydelse fra 1. juli. For boligejerne med F3 og F5 er det dog en lidt anden snak, da de omvendt kan se frem til markant højere renter. Vi forventer, at 2024 byder på yderligere to ren­te­ned­sæt­tel­ser fra ECB.

Relaterede artikler