Rentebetalinger er næsten fordoblet på to år

Boligejernes rentebetalinger på realkreditlånet er steget med mere end 20% det seneste år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Nationalbanken viser, at boligejerne betalte 5,5 mia. kr. i rente og bidrag på deres realkreditlån i april. For et år siden betalte boligejerne 4,6 mia. kr. i rente og bidrag. Det svarer til en stigning på mere end 20%. Og sammenlignet med for to år siden er rente- og bi­drags­be­ta­lin­ger­ne steget med mere end 90%.

Boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger på re­al­kre­dit­lå­net er steget med mere end 20% det seneste år. Og de er næsten fordoblet sammenlignet med for to år siden. Det er noget der kan mærkes på hus­hold­nings­bud­get­ter­ne og er en direkte konsekvens af den højere inflation, som førte til en markant stramning i pen­gepo­li­tik­ken med stribevis af ren­te­for­hø­jel­ser i 2022 og 2023.

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på boligejernes realkreditlån lyder i dag på 3,5% mod 2,8% for et år siden. Og for to år siden var den gennemsnitlige rente inkl. bidrag nede på 1,6%. Den gennemsnitlige bidragssats er i samme periode faldet en smule, så stigningen skal alene tilskrives stigning i renterne.

Det er mange boligejere, som er påvirket af de højere renter. De mærkbart højere ren­te­be­ta­lin­ger skyldes nemlig både rentestigning på lån med variabel rente såvel som, at boligejere med fast rente har omlagt til en ny og højere rente for at skære af restgælden.

Cen­tral­ban­ker­ne strammede pen­gepo­li­tik­ken markant med ren­te­for­hø­jel­ser gennem 2022 og 2023 for at få bugt med den høje inflation. I dag er inflationen under 1%, og det har tilsvarende givet ro på ren­testig­nin­ger­ne, som også er bremset op. Vi forventer, at 2024 vil byde på spæde ren­tes­ænk­nin­ger hos cen­tral­ban­ker­ne. Det har allerede smittet af på boligrenterne, hvor ren­testig­nin­ger er vendt til små rentefald.

Relaterede artikler