Flere bolighandler i februar

Der er fremgang at spore i boligsalget. Handelsaktiviteten i februar var på højde med perioden 2015-2019.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Boligsiden viser, at der blev handlet 5.641 boliger i februar. Det er 22% flere handler i end i januar. Også hvis vi tager højde for sæson, er der tale om fremgang i boligsalget.

Der er fremgang at spore i boligsalget. Han­del­sak­ti­vi­te­ten i februar var på højde med det, som definerede boligmarkedet i perioden 2015-2019. De flere bolighandler kommer efter en virkelig sløj januar, som var præget af overgangen til de nye boligskatter, hvilket havde fremrykket visse bolighandler til før årsskiftet. Sporet er genfundet med fornyet fremgang. Og det gælder både huse, lejligheder og sommerhuse, hvor handlerne gik frem i februar.

Der blev i februar solgt 3.846 huse, hvilket er en fremgang på 18% i forhold til februar. Der blev samtidig solgt 28% flere lejligheder, som nåede op på 1.229 i februar. På som­mer­hus­mar­ke­det var der 566 handler og en stigning på 45% i forhold til måneden før. Også når vi tager højde for sæson, er der tale om fremgang alle boligtyper, om end ikke lige så store stigninger.

Tager vi et historisk blik på det, så er det samlede boligsalg i februar nogenlunde på højde med det, som vi gennemsnitligt har set for en februar måned gennem de foregående 13 år. Huse og sommerhuse trækker op og ligger over det historiske gennemsnit. Omvendt ligger handlerne med lejligheder fortsat lavere end det historiske og er stadig præget af overgangen til boligskatterne.

Der er kommet ro på renter og inflation, og hertil er der fortsat fremgang i beskæftigelsen. Det har givet mere appetit på at gå på boligjagt. Ser vi videre ind i 2024, forventer vi svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Han­del­sak­ti­vi­te­ten har i de seneste måneder mindet mere om tiden før corona, og det ser vi fortsætte. Huspriserne ser vi løfte sig med lille pil op, mens lejlighederne vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, som kan resultere i yderligere prisfald.

Relaterede artikler