Flere bolighandler i 2023

Kun en lille slutspurt i lejlighedssalget. Foruden en generel fremgang kan den lille sprint alene til dels tilskrives overgangen til de nye boligskatter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 4.160 lejligheder i 4. kvartal. Det er 4% flere solgte lejligheder end kvartalet før og hele 66% flere solgte lejligheder i forhold til samme periode året før. Salget i 4. kvartal markerer sig samtidig som det højeste antal solgte lejligheder siden begyndelsen af 2022.

Der har kun været en lille slutspurt i lej­lig­heds­sal­get gennem 2023. Foruden en generel fremgang på boligmarkedet kan den lille sprint alene til dels tilskrives overgangen til de nye boligskatter, som ramte ved årsskiftet. Salget er dog langt fra braget gennem loftet, og det er på ingen måde noget, som vi ikke har set før. Så betydningen skal ikke overgøres, selvom det sidste kvartal af 2023 alligevel markerer sig som det højeste antal solgte lejligheder i næsten 2 år.

Fremgangen i lej­lig­heds­sal­get var ventet, da boligkøbere har været opmærksomme på og interesserede i at kapre en skatterabat på de boliger, som står til at skulle stige i boligskat i forbindelse med de nye boligskatter. Omvendt må vi forvente en nedgang i salget her på den anden side af årsskiftet, hvor skatterabatten ikke længere er en mulighed.

Dagens tal gør også regnebrættet færdigt for hele 2023. Ser vi på det samlede bolighandler, så blev der handlet 70.806 boliger sidste år. Det er en fremgang på 6% i forhold til 2022. Og tallene snyder tilmed en smule, da bolighandler gradvist er vokset gennem 2023 og slutter langt højere end i begyndelsen. Der blev i slutningen af året handlet 34% flere boliger i december sammenlignet med januar, når der tages højde for sæson. I december skiftede 3.215 huse hænder, mens 1.198 lejligheder og 426 sommerhuse blev handlet.

2023 har stort set været én lang optur for bolighandlerne. Tager man højde for sæson, så er handlerne vokset i 10 af årets 12 måneder og ender året langt højere end ved årets begyndelse. Der er kommet ro på renterne, som tilmed er faldet lidt. Samtidig er inflation ikke længere en alvorlig bekymring, mens usikkerheden for den økonomiske fremtid er stilnet af hos boligkøberne. Også priserne er steget gennem året. Huspriserne steg 3,5% fra begyndelsen til slutningen af 2023 og lej­lig­heds­pri­ser­ne med næsten 7%.

Ser vi ind i 2024, forventer vi en fortsat svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Han­del­sak­ti­vi­te­ten har ramt noget, der minder om tiden før corona, og det ser vi holde ved med små prisstigninger til følge. Der vil dog være dele af boligmarkedet, som går en mere svær tid i møde. Her tænkes særligt på lej­lig­heds­sal­get med den mindre slutspurt i slutningen af 2023 med overgangen til de nye boligskatter. Her forventer vi, at handlerne faldet lidt mere til ro, og at priserne vil falde i den første del af året.

Relaterede artikler