Få tvangsauktioner på det danske boligmarked

Det er til trods for modvind fra flere fronter. Renterne er steget mærkbart, og inflationen har været enormt høj.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 127 tvangs­auk­tio­ner i januar, når vi tager højde for sæson. Dermed fortsætter det lave omfang af tvangs­auk­tio­ner. I 2023 var der i gennemsnit 126 tvangs­auk­tio­ner om måneden.

Til sammenligning lå tvangs­auk­tio­ner­ne før corona på omkring 190 og på mere end 400 i ef­ter­virk­nin­ger­ne fra finanskrisen i perioden 2010-2011.

Tvangs­auk­tio­ner­ne starter lavt i 2024. Det er rigtig gode nyheder fra et boligmarked, som klarer sig rigtig godt. Det er til trods for modvind fra flere fronter. Renterne er steget mærkbart, og inflationen har været enormt høj. Begge dele har skåret en ordentlig luns af danskernes budgetter, men indtil videre har det ikke fået boligmarkedet til for alvor at vakle, og boligejerne virker bundsolide.

Også boligejernes misligholdelse på betaling af realkreditlån holder sig meget lave. Re­stan­ce­pro­cen­ten, som angiver hvor stor en del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke betaler, lyder i denne tid på 0,15%. Det er omtrent det laveste niveau siden før finanskrisen.

De solide takter fra boligejernes betalingsevne kommer af, at rekordmange er i arbejde og ledigheden holder sig lav. Samtidig er opsparingerne høje, mens iveren efter at belåne friværdi under de kraftige bo­lig­pris­stig­nin­ger under corona var lav.

Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor har slået i gennem. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra negativt terræn til omkring 4% i øjeblikket. Derfor ser vi en tid forude, hvor både restancer og tvangs­auk­tio­ner kan stige. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og danskerne står et mere robust sted i dag. Og indtil videre viser tallene sig fra sin særdeles gode side.

Relaterede artikler