Bolighandler steget 50% på et år

Boligmarkedet kom tilbage på sporet i 2023. Både priser og handler for alle tre boligtyper er steget gennem året.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 19.913 bolighandler i 4. kvartal 2023, når der tages højde for sæson. Det er 1.100 flere end i 3. kvartal, svarende til en fremgang på 6%. Også boligpriserne så fremgang i årets sidste kvartal. Sammenlignet med kvartalet før steg huspriserne med 1,4%, mens lejlighederne steg med 1,7%, når der tages højde for sæson. Som­mer­huspri­ser­ne steg med 1,0%.

Bolighandlerne er steget betragteligt, når vi sammenligner med samme kvartal året før. I 4. kvartal 2023 blev der handlet 50% flere boliger end året før. Hushandlerne voksede med 41%, mens der blev handlet hele 73% flere lejligheder og som­mer­hus­mar­ke­det steg med 64%. Dertil er lej­lig­heds­pri­ser­ne knap 4% højere end året før, mens huspriserne er 3% højere og som­mer­huspri­ser­ne er steget med knap 2%.

Boligmarkedet kom tilbage på sporet i 2023. Både priser og handler for alle tre boligtyper er steget gennem året. Fremgangen står i kontrast til 2022, hvor boligmarkedet blev sendt i frit fald drevet af massiv inflation, kraftige ren­testig­nin­ger og generel usikkerhed.

Særligt lej­lig­heds­mar­ke­det fik et ekstra skub i ryggen frem mod årsskiftet. Det skyldes overgangen til de nye boligskatter, som betød at nogle boligkøbere kunne sikre sig en skatterabat inden årsskiftet.

Mere friske data fra Boligsiden viser, at boligmarkedet har fået en mere stille start på 2024. For årets to første måneder er lejligheds- og som­mer­huspri­ser­ne faldet en anelse, mens huspriserne har peget op. Handlerne faldt kraftigt i januar, særligt trukket ned af lejlighederne. Omvendt bød februar på en smule flere handler, når der tages højde for sæson.

Vi forventer, at de forbedrede takter på boligmarkedet vil fortsætte. Han­del­sak­ti­vi­te­ten minder aktuelt om tiden før corona, og det ser vi fortsætte. Dertil forventer vi en lille pil op for huspriserne, mens lejlighederne fortsat vil præges af overgangen til de nye boligskatter, som kan give prisfald.

Relaterede artikler