Boligejernes rentebetalinger steg i 2023

Boligejernes rentebetaling ramte i december det højeste i 12 år. Rentebetalingerne er på bare et år steget med 50%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at boligejerne i december betalte 5,4 mia. kr. i rente og bidrag på deres realkreditlån. Til sammenligning betalte boligejerne 3,6 mia. kr. samme måned året før. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne er dermed steget med 50% på blot et år.

Boligejernes rentebetaling ramte i december det højeste i 12 år. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne er på bare et år steget med 50%. Det er gået virkelig stærkt, og det er en ret kraftig stigning, som trækker milliarder ud af boligejernes pengepunge. Og ser vi over de seneste to år, så er ren­te­be­ta­lin­ger­ne næsten fordoblet med en stigning på intet mindre end 92%. Det er ikke bare en kraftig stigning, men det er en vildt kraftig stigning.

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på boligejernes realkreditlån var i december på 3,35%. Særligt siden sommeren 2022 har renten haft optur på. I begyndelsen af 2022 lød på den blot 1,5% og er dermed mere end fordoblet på blot 2 år.

Stigningen i renterne er imidlertid bremset betydeligt op på det seneste. Det gælder både på lån med variabel rente og fast rente, og renterne er ligefrem faldet en smule. Der er kommet meget mere styr på inflationen, og vi forventer, at 2024 kommer til at byde på ren­tes­ænk­nin­ger hos cen­tral­ban­ker­ne. Det vil smitte af på boligejerne i form af lavere renter.

Den kraftige stigning i boligejerens rentebetaling skal ses i lyset af de kraftige ren­te­for­hø­jel­ser fra cen­tral­ban­ker­ne. Det har boligejerne i den grad fået at mærke. Det er på sin vis også hele pointen med at stramme pen­gepo­li­tik­ken, hvor man med ren­testig­nin­ger forsøger lægger en dæmper på efterspørgslen i samfundet, som vil lægge et låg på inflationen. Og den mission ser ud til at lykkes. Derfor kan vi forhåbentlig se ind i et 2024, som vil byde på ren­tes­ænk­nin­ger. Og det vil smitte meget direkte af på boligejerne i form af lavere renter.

Størstedelen af boligejerne med variabel rente har fået ny og væsentligt højere rente gennem 2022 og 2023. De fleste havde en rente i minus for to års tid siden, hvor den i dag er tættere på 4%. Samtidig har mange boligejere med fast rente valgt at konvertere lånet for at høste en kursgevinst mod at optage et nyt lån med en højere rente. Den toneangivende rente på fastforrentede lån skød i vejret fra 2% i starten af 2022 til i dag at være 4%.

Relaterede artikler