Boligejernes rentebetalinger næsten fordoblet

Boligejernes rentebetalinger er næsten fordoblet på to år. Det er gået voldsomt stærkt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Nationalbanken viser, at boligejerne betalte 5,5 mia. kr. i rente og bidrag på deres realkreditlån i februar. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne er steget med 26% i forhold til for et år siden, hvor boligejerne for et år siden betalte 4,3 mia. kr. i rente og bidrag. Og sammenlignet med for to år siden, er betalingerne steget med hele 95%, hvor på samme tidspunkt i 2022 betalte 2,8 mia. kr.

Boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger er næsten fordoblet på to år. Det er gået voldsomt stærkt, og det er en direkte konsekvens af stramningen i pen­gepo­li­tik­ken som følge af den høje inflation. Og det kan mærkes hos boligejerne. De markant højere ren­te­be­ta­lin­ger skyldes ny og højere rente på lån med variabel rente, mens også en del boligejere med fast rente, har omlagt lånet til en højere rente. Den gode nyhed er dog, at ren­testig­nin­gen ser ud til at flade ud, og det værste lader dermed til at være overstået.

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på boligejernes realkreditlån lyder i dag på 3,4% mod 2,6% for et år siden og 1,5% for to år siden. Den gennemsnitlige bidragssats er i samme periode faldet en smule, så stigningen skal tilskrives renterne.

Stigningen i ren­te­be­ta­lin­ger­ne kommer som følge af de kraftige ren­te­for­hø­jel­ser fra cen­tral­ban­ker­ne, som blev gennemført gennem 2022 og 2023 for at få bugt med den høje inflation. I dag er der kommet ro på inflationen, og det har tilsvarende givet ro på ren­testig­nin­ger­ne. Vi forventer, at 2024 vil byde på ren­tes­ænk­nin­ger hos cen­tral­ban­ker­ne, og at det også vil smitte af på boligejerne, i form af lavere rente.

Relaterede artikler