Boligejerens realkreditgæld fortsætter med at falde

Boligejernes realkreditlån fortsætter med at falde. Den er i dag på det laveste i mere end 2 år. Det er meget usædvanligt, og vi har ikke set tilsvarende fald i boliggælden i nyere tid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån til danske boligejere i oktober lyder på 1.730 mia. kr. Det er 1,9 mia. mindre end måneden før. Danskernes realkreditgæld i boligen er nu på det laveste siden juni 2021.

Boligejernes realkreditlån fortsætter med at falde. Den er i dag på det laveste i mere end 2 år. Det er meget usædvanligt, og vi har ikke set tilsvarende fald i boliggælden i nyere tid.

Siden toppen i maj sidste år er re­al­kre­dit­gæl­den dykket mere end 67 mia. kr., og gælden er faldet i 13 ud af de seneste 17 måneder. Typisk stiger re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så udviklingen er ret usædvanlig.

Der ligger gode forklaringer bag det kraftige fald i danskernes realkreditgæld. Ren­testig­nin­ger har betydet, at mange boligejere har konverteret fastforrentede lån og dermed barberet af gælden i forbindelse med konverteringen. Samtidig har på boligmarkedet været på et lavere blus. Begge dele er med til at trække gælden i danskernes boliger ned.

Mange fastforrentede lån er blevet omlagt. Renten på et fastforrentet lån skød i vejret fra 2% i starten af 2022 til at være på 5% i dag. Mange boligejere med fast rente, som ønsker at høste kursgevinsten, har dog allerede gjort det. Derfor forventer vi ikke, at se faldet i gælden fortsætte i samme fart. Vi forventer derimod, at re­al­kre­dit­gæl­den igen vil begynde at få pil op. Boligmarkedet har igen fundet noget af melodien, med stigende han­del­sak­ti­vi­tet i 10 måneder i træk og stigende priser.

Andelen af variabel rente er samtidig øget mærkbart. I dag står variabel rente for 52,4% af boligejernes lån. Andelen lød til sammenligning på godt 43% for to år siden.

Relaterede artikler