Vi bliver ved med at vokse: 14.000 flere kunder i 2020

Vi vokser for andet år i træk med 14.000 kunder og sætter ny kunderekord med over 332.000 kunder. Resultatet for 2020 lander på 330 mio. kr. efter skat, hvilket betegnes som tilfredsstillende i et år præget af corona.

Vi bliver ved med at vokse: 14.000 flere kunder i 2020

”Det har været et vanskeligt år for rigtig mange mennesker. Coronakrisen har påvirket både de finansielle markeder og haft stor indvirkning på samfundet, måden at drive bank på og den måde, vi møder kunderne på. Men når man lægger alle de begivenheder sammen og konstaterer, at vi alligevel kommer ud med et fornuftigt resultat, så er vi absolut tilfredse,” siger Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbanks ordførende direktør.

Stærkt andet halvår 2020

Efter årets seks første måneder var der ellers udsigt til et underskud på 90 mio. før skat pga. coronakrisen og negative kurs­re­gu­le­rin­ger på bankens investeringer i værdipapirer. Nu endte året med et overskud på 382 mio. kr. før skat.

”De finansielle markeder rettede sig i andet halvår, og derfor er vi kommet tilbage med et stærkt in­ve­ste­rings­re­sul­tat, mens bankens basisdrift har været stabil,” siger Gert R. Jonassen.

Ny kunderekord og høj kun­de­til­freds­hed

Arbejdernes Landsbank har i 2020 fortsat sin fremgang på kundeområdet og har ved årsskiftet rundet 332.000 kunder, hvilket er 14.000 flere kunder end for et år siden og ny kunderekord i banken. Det er andet år i træk, at banken vokser med 14.000 kunder.

Arbejdernes Landsbank har desuden fortsat landets højeste kun­de­til­freds­hed blandt danske banker. Voxmeter har i januar kåret banken til ”danskernes foretrukne bank” for 12. år i træk.

Flere nye køkkener

”Vi har haft en fin tilgang af kunder, ny forretning og en fornyet vækst i udlånet. Der har været stigende aktivitet blandt både nye og gamle kunder, som har investeret i bl.a. boliger og nye køkkener. Det har været med til at øge udlånet med 4,6 pct., hvilket er specielt i et år med så mange nedlukninger og restriktioner. Vores revitaliserede er­hvervs­kon­cept har også fået en fornuftig start i en svær tid, og der er pæn interesse for at blive erhvervskunde hos os,” siger Gert R. Jonassen.

Digitalisering har medført anderledes kundekontakt

Direktøren ærgrer sig over, at året har været præget af færre fysiske kundemøder og interaktioner med kunderne. Det har til gengæld sat gang i en anden udvikling:

”Di­gi­ta­li­se­rin­gen har fået ekstra medvind og medført en anderledes kundekontakt, og det har både vi og kunderne lært meget af. Det har også sat ekstra skub i den udvikling, som vi har set de senere år med færre kontanter og besøg i banken. Derfor valgte vi ved årsskiftet også at justere vores forretning ved at lukke kasserne, men stadig med størst muligt fokus på, at vi fortsat kan hjælpe kunderne med deres behov.”

Tilslutning til FN’s principper for ansvarlig bankdrift

Arbejdernes Landsbank har netop tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift, ansvarlige investeringer og Global Compact som et led i bankens strategi for bæredygtighed. De FN-støttede principper definerer og rammesætter, hvordan virksomheder og den finansielle sektor kan bidrage til en bæredygtig udvikling og yde et positivt bidrag til samfundet.

”I mere end 100 år har ansvarlighed været en integreret del af vores måde at drive bank på, og som en af landets største banker har vi naturligvis et ansvar for også at bidrage til den bæredygtige udvikling i samfundet. Det betyder, at vi i endnu højere grad måler på og redegør for bankens aftryk på det omgivende samfund,” siger Gert R. Jonassen.

Intet udbytte til aktionærer

Bestyrelsen og direktionen indstiller med udgangspunkt i Fi­nan­stil­sy­nets udmeldinger til, at der ikke udloddes udbytte til aktionærerne i år på den digitale ge­ne­ral­for­sam­ling 15. marts.  

Arbejdernes Landsbank forventer et årsresultat for 2021 i niveauet 400-450 mio. kr. før skat.

 

Relaterede artikler