1 min. læsetid

Finanstilsynets funktionsinspektion i Arbejdernes Landsbank

Finanstilsynet har gennemført en funktionsinspektion af Arbejdernes Landsbanks compliancefunktion, risikostyringsfunktion og interne revision.

Bankens com­pli­an­ce­funk­tion og ri­si­kosty­rings­funk­tion har fået en række påbud. Inspektionen gav ikke anledning til til­syns­re­ak­tio­ner i forhold til intern revision.

Hele Fi­nan­stil­sy­nets redegørelse kan ses her - og ligger desuden som en del af en samling her på hjemmesiden.

Relaterede artikler