3 min. læsetid

Farvel til BoligBonus – men endnu lavere renter på boliglån

Efter 8 års udbetalinger for mere end 300 mio. kr. opsiger vi nu bankens særlige kompensation til boligkunder med et Totalkredit-lån.

Nyt fald i boligudbuddet - rammer det laveste i 16 år

Vi har siden 2016 udbetalt over 300 mio. kr. i BoligBonus til bankens kunder med et realkreditlån fra Totalkredit. Boligbonus blev indført som Arbejdernes Landsbanks særlige kompensation til kunder, som generelt oplevede store bi­drags­stig­nin­ger på realkreditlån i 2016.

I dag ser verden anderledes ud. Mange har siden dengang omlagt lån til fast lav rente og dermed et lavere bidrag. Så det er de færreste, der reelt er ramt af bi­drags­stig­nin­ger­ne længere. 

Vi har derfor besluttet at sige farvel til BoligBonus pr. 30. juni 2024 med virkning fra 1. januar 2025. Det betyder, at vi udbetaler BoligBonus for sidste gang den 3. februar 2025.

270 kr. pr. husstand

Vores seneste udbetaling af et års BoligBonus (i februar 2024) var på ca. 25 mio. kr. til ca. 53.000 husstande, der i gennemsnit fik udbetalt 467 kr. i BoligBonus. Efter skat er det ca. 270 kr. pr. husstand.

Goddag til endnu lavere renter på boliglån

Vi har samtidig besluttet at sænke renterne ekstra meget på boliglån: Med virkning fra den 7. august nedsætter vi renten med op til 0,75 procentpoint på bankens boliglån, og vi sætter renten helt ned til 4,25% ved nyt køb af ejerbolig eller andelsbolig. Læs om flere ren­te­ned­sæt­tel­ser i denne nyhed: Vi sænker renterne på udlån og indlån.

”Vi ønsker en enkelt og gennemskuelig prissætning, der tilgodeser alle kunder med boliglån i banken, så vi til enhver tid kan tilbyde vores kunder en kon­kur­ren­ce­dyg­tig rente. Med denne ændring går vi desuden fra en årlig, skattepligtig BoligBonus til en lavere månedlig rente, som er fradrags­be­ret­ti­get,” siger bankdirektør Svend Randers.  

Stadig blandt de billigste

Selv om vi nu siger farvel til BoligBonus, er vi stadig blandt de billigste, når det gælder finansiering af ejerboliger. Som kunde med et realkreditlån fra Totalkredit vil du stadig få udbetalt KundeKroner fra Totalkredit, som i 2024 er forhøjet fra 0,15% til 0,20% årligt som en bidragsrabat. Du opnår dermed en billigere bo­lig­fi­nan­si­e­ring i Arbejdernes Landsbank end mange andre steder.

Læs om BoligBonus.

Relaterede artikler