Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Sløj erhvervstillid i Tyskland bløder en anelse op

Sløj erhvervstillid i Tyskland bløder en anelse op

24. november 2022
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved Ifo-indekset viser, at det samlede indeks stiger til 86,3 i november fra 84,3 i oktober. Det er første gang siden maj, den tyske erhvervstillid stiger. Indekset overrasker tilmed en smule på op-siden, hvor der i dagens offentliggørelse var ventet en stigning til 85,0 ifølge Bloomberg.

Pessimismen bløder en anelse op hos de tyske virksomheder, men positive er virksomhederne langt fra. Den økonomiske tillid er stadig meget ringe historisk set og af god grund. Udfordringer presser på i form af høj inflation, stigende renter og stor usikkerhed omkring forretningsudsigterne.

Det er især forventningerne til fremtiden, der trækker op i det samlede indeks. Fra et ekstremt lavt niveau på 75,6 i oktober stiger forventningen til de kommende 6 måneder til 80 i november. I en historisk kontekst er en værdi på 80 dog stadig vanvittig lavt og indikerer modvind og økonomisk utryghed. Vurderingen af den aktuelle forretningssituation falder til 93,1 fra 94,1 i oktober.

Den tyske økonomi har formået at vokse gennem årets tre første kvartaler. Senest så vi en vækst i BNP på 0,3% i 3. kvartal. Det er imponerende i en tid hvor recessionsfrygten har været tiltagende. Forbruger- og erhvervstillid er banket i bund, mens priserne stiger kraftigt. Der er dog trængte udsigter at spore, når vi ser på tillidsindikatorerne. Både dagens Ifo-indeks samt PMI-tallene fra i går peger på en svær tid forude. Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Retningen i den tyske økonomi har indflydelse på dansk eksport, og derigennem den danske økonomi.

Ifo-indekset er udarbejdet af det tyske Ifo Institut og er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for fremstillingsindustrien, servicesektoren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle forretningssituation og deres forventninger til de næste seks måneder.