Tysk inflation stiger

Det skyldes dog mest af alt, at bortfald af midlertidige støtteordninger til høje energipriser i slutningen af 2022.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis, viser, at inflationen i Tyskland stiger fra 3,2% i november til 3,7% i december. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Stigningen i de tyske inflationstal var dog ventede, så de kommer ikke som den store overraskelse. Til gengæld peger ker­ne­in­f­la­tio­nen ned fra 3,8% i november til 3,5% i december. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er korrigeret for priser på fødevarer og energi.

Tysk inflation peger op. Det skyldes dog mest af alt, at bortfald af midlertidige støt­te­o­rd­nin­ger til høje energipriser i slutningen af 2022, som medvirker til at trække op i inflationen i Tyskland. Ser vi mod ker­ne­in­f­la­tio­nen, så fortsætter den med at falde, og det er klart positivt, da det fortæller om aftagende styrke i det underliggende prispres.

Inflationen toppede i Tyskland på 8,8% i efteråret 2022, mens ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i 5,8% i marts sidste år. Siden da er der altså faldet mere ro over inflationen i både Tyskland, eurozonen og herhjemme.

Siden sommeren 2022 har Den Europæiske Centralbank, ECB, hævet renten hele 10 gange for at tøjle inflationen. Det har bragt renten op på 4%, hvor den til sammenligning lød på rekordlave -0,50% inden ren­te­for­hø­jel­ser­ne satte ind. Faldet i særligt ker­ne­in­f­la­tio­nen har sænket behovet markant for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB, som da heller ikke har forhøjet renten ved de to seneste rentemøder. Ser vi videre ind i 2024, forventer vi, at de første ren­tes­ænk­nin­ger bliver kørt i stilling.

Relaterede artikler