Kerneinflationen falder i eurozonen

Kerneinflationen tager endnu et hak ned. Det er 9. måned i træk, at kerneinflationen trækker sig. Det er godt nyt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen var uændret i april på 2,4%. Det er som ventet. Inflationen i eurozonen toppede i oktober 2022 på 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, fortsætter derimod faldet. Den faldt i april til 2,7% fra 2,9%. Det er rigtig gode nyheder, om end faldet ikke er helt så stort som de ventede til 2,6%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts sidste år med 5,7%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen tager endnu et hak ned. Det er 9. måned i træk, at ker­ne­in­f­la­tio­nen trækker sig. Det er godt nyt, selvom den overordnede inflation ligger bomstille, da ker­ne­in­f­la­tio­nen er en bedre rettesnor for det underliggende inflationspres. Med fortsat faldende kerneinflation står døren stadig åben for ren­tes­ænk­nin­ger indenfor en overskuelig fremtid, selvom dagens tal på marginalen trækker en smule i den anden retning.

Med inflationstal, som nærmer sig målsætningen på 2% kombineret med sløje væksttal over en længere periode er behovet for ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB slettet. Vi forventer omvendt at se den første ren­te­ned­sæt­tel­se til juni. Dog kommer dagens væksttal bedre ud end ventet og viste højeste vækst i halvandet år.

Udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger vil smitte af på de danske boligrenter. Særligt de variabelt forrentede lån er påvirkede af renterne hos ECB, hvor de kraftige ren­testig­nin­ger nu er afløst af små rentefald. Boligrenterne er steget væsentligt gennem de seneste år, hvor de fleste boligejere med variabel rente havde en rente i negativ for to år siden, så lyder renten tæt på 4% i dag. Vi forventer, at renten vil falde yderligere gennem 2024, hvis ECB sænker renterne, som vi forventer vil ske til rentemødet i juni.

Relaterede artikler