Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Producentpriserne er steget 37% på et år

Producentpriserne er steget 37% på et år

15. juni 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at producentprisindekset for varer i maj var 37,3% højere i forhold til samme måned sidste år. Det er så godt som det samme som i april, hvor stigningen lød på 37,4%. Det er de højeste prisstigninger i producentpriserne nogensinde målt.

Stigningen i producentpriserne har i dette forår været på det højeste i statistikken, som går tilbage til 2006. Til sammenligning lød stigningen i producentprisindekset på 10% for blot et år siden.

Producentpriserne er fuldstændig eksploderet. Det er blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed, hvor producentpriserne næsten stiger med det firedobbelte i forhold til for et år siden. Det her er noget, som de danske forbrugere også mærker, hvor en del af omkostningspresset i øjeblikket bliver skubbet videre til forbrugerne. Rekordmange virksomheder i detailhandlen og industrien planlægger aktuelt at sætte priserne op. Og det kommer i forlængelse af, at mange allerede har hævet priserne.

I dagligvarehandlen planlægger mere end 80 af virksomhederne af hæve priserne over de kommende tre måneder. Det er en ekstremt stor andel, som ikke tidligere er registreret så højt. Ser vi på den samlede detailhandel, så er det 60% af butikkerne, som vil hæve priserne. I industrien er det 40%, mens det er omkring hver femte virksomhed i byggeriet og hos servicevirksomhederne.

Der er derfor bredere prisstigninger i vente for danskerne. Stigningen i forbrugerpriserne ramte i maj 7,4%, som er den højeste fart i forbrugerpriserne siden 1983. Det er især drevet af energi og fødevarer, men prisstigningerne har bredt så markant ud over de seneste måneder. Og mere kan altså være på vej, hvilket dagens tal kun synes til fulde at bekræfte.

Baggrunden for de eksploderende producentpriser skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse. Ruslands invasion af Ukraine samt coronanedlukninger i Kina har lagt endnu mere pres på. Energiforsyningen i producentprisindekset er det seneste år steget med 219% i maj i forhold til sidste år. Samtidig er råstofindvinding steget 164%. Fremstillingen er steget med knap 13% og står med den største vægt i indekset.

Producentprisindekset viser udviklingen i de priser, som danske producentvirksomheder sælger til andre virksomheder og kan bruges som indikator for retningen i forbrugerpriserne. Priserne dele op i det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eksportmarkedet).