Producentpriserne er steget 37% på et år

En del af omkostningspresset i øjeblikket bliver skubbet videre til forbrugerne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer i maj var 37,3% højere i forhold til samme måned sidste år. Det er så godt som det samme som i april, hvor stigningen lød på 37,4%. Det er de højeste prisstigninger i pro­du­cent­pri­ser­ne nogensinde målt.

Stigningen i pro­du­cent­pri­ser­ne har i dette forår været på det højeste i statistikken, som går tilbage til 2006. Til sammenligning lød stigningen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set på 10% for blot et år siden.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er fuldstændig eksploderet. Det er blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed, hvor pro­du­cent­pri­ser­ne næsten stiger med det firedobbelte i forhold til for et år siden. Det her er noget, som de danske forbrugere også mærker, hvor en del af om­kost­nings­pres­set i øjeblikket bliver skubbet videre til forbrugerne. Rekordmange virksomheder i detailhandlen og industrien planlægger aktuelt at sætte priserne op. Og det kommer i forlængelse af, at mange allerede har hævet priserne.

I dag­lig­va­re­hand­len planlægger mere end 80 af virksomhederne af hæve priserne over de kommende tre måneder. Det er en ekstremt stor andel, som ikke tidligere er registreret så højt. Ser vi på den samlede detailhandel, så er det 60% af butikkerne, som vil hæve priserne. I industrien er det 40%, mens det er omkring hver femte virksomhed i byggeriet og hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne.

Der er derfor bredere prisstigninger i vente for danskerne. Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne ramte i maj 7,4%, som er den højeste fart i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 1983. Det er især drevet af energi og fødevarer, men pris­stig­nin­ger­ne har bredt så markant ud over de seneste måneder. Og mere kan altså være på vej, hvilket dagens tal kun synes til fulde at bekræfte.

Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse. Ruslands invasion af Ukraine samt cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina har lagt endnu mere pres på. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med 219% i maj i forhold til sidste år. Samtidig er rå­sto­find­vin­ding steget 164%. Fremstillingen er steget med knap 13% og står med den største vægt i indekset.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder og kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne. Priserne dele op i det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler