Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Industriproduktionen stiger i november for anden måned i træk

Industriproduktionen stiger i november for anden måned i træk

10. januar 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske industriproduktion steg 3% i november. En betydelig del af fremgangen kommer fra medicinalindustri, som står for en stor andel af den samlede industri samt nogle ofte store udsving. Derfor kan medicinalproduktionen forstyrre opfattelsen af den underliggende udvikling i den danske industri. Ser vi bort fra medicinalindustrien, så steg industriproduktionen med 0,7% i november.

Dansk industri har klaret sig yderst flot igennem de første 11 måneder af 2021, hvor der blev slået ny produktionsrekord, der var 8,7% højere end i samme måneder 2020 og 4,4% højere end i 2019, som tegner sig for perioden før coronakrisen. I de seneste måneder er industriproduktionen dog fladt noget ud, når vi ser bort fra produktionen i den meget volatile medicinalindustri. Mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft fylder i tiltagende grad hos industrivirksomhederne og begynder at sætte et kapacitetsbegrænsende præg på yderligere produktionsfremgang.

De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at 48% af virksomhederne i industrien melder om mangel på materialer og udstyr, mens 38% beretter om mangel på arbejdskraft. Det er det højeste nogensinde målt for industrien. De meldingerne skal tages alvorligt, da det bider på virksomhederne og det yderligere vækstpotentiale for dansk økonomi. Noget tyder også på, at det har haft en betydning over den seneste periode, hvor industriens produktionsfremgang ekskl. medicinalindustrien har ligget mere fald end tidligere på året - dog på et rekordhøjt niveau.

Fremgangen i november er drevet af 4 ud af 12 underbrancher i industrien, mens der er fald i 5 og 3 har ligger uændret. Størst fremgang i november er at finde hos maskinindustrien samt i medicinalsektoren med stigninger på hhv. 1,9% og 2,1%.