Industriproduktionen stiger i november for anden måned i træk

Dansk industri har klaret sig yderst flot igennem de første 11 måneder af 2021.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 3% i november. En betydelig del af fremgangen kommer fra me­di­ci­na­lin­du­stri, som står for en stor andel af den samlede industri samt nogle ofte store udsving. Derfor kan me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen forstyrre opfattelsen af den underliggende udvikling i den danske industri. Ser vi bort fra me­di­ci­na­lin­du­stri­en, så steg in­du­stri­pro­duk­tio­nen med 0,7% i november.

Dansk industri har klaret sig yderst flot igennem de første 11 måneder af 2021, hvor der blev slået ny pro­duk­tions­re­kord, der var 8,7% højere end i samme måneder 2020 og 4,4% højere end i 2019, som tegner sig for perioden før coronakrisen. I de seneste måneder er in­du­stri­pro­duk­tio­nen dog fladt noget ud, når vi ser bort fra produktionen i den meget volatile me­di­ci­na­lin­du­stri. Mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft fylder i tiltagende grad hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne og begynder at sætte et ka­pa­ci­tets­be­græn­sen­de præg på yderligere pro­duk­tions­frem­gang.

De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at 48% af virksomhederne i industrien melder om mangel på materialer og udstyr, mens 38% beretter om mangel på arbejdskraft. Det er det højeste nogensinde målt for industrien. De meldingerne skal tages alvorligt, da det bider på virksomhederne og det yderligere vækst­po­ten­ti­a­le for dansk økonomi. Noget tyder også på, at det har haft en betydning over den seneste periode, hvor industriens pro­duk­tions­frem­gang ekskl. me­di­ci­na­lin­du­stri­en har ligget mere fald end tidligere på året - dog på et rekordhøjt niveau.

Fremgangen i november er drevet af 4 ud af 12 underbrancher i industrien, mens der er fald i 5 og 3 har ligger uændret. Størst fremgang i november er at finde hos ma­ski­nin­du­stri­en samt i me­di­ci­nal­sek­to­ren med stigninger på hhv. 1,9% og 2,1%.

Relaterede artikler