Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Erhvervstilliden dykker

Erhvervstilliden dykker

28. oktober 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at erhvervstilliden falder til 87 i oktober fra 93,3 i september. Erhvervstilliden er nu faldet i 9 ud af de seneste 12 måneder. For præcist et år siden lå erhvervstilliden på godt 120, hvilket er det højeste nogensinde målt i statistikkens mere end 30 års historik.

Av, erhvervstilliden dykker. For et år siden slog den rekord, og nu er situationen i dansk økonomi vendt på hovedet med kraftige fald i tilliden hos de danske virksomheder. Dagens tal er et kæmpestort øv-tal. Ser vi bort fra coronakrisen, er erhvervstilliden nu på det laveste siden finanskrisen. Den ringere tillid markerer en svær og væsentligt mere udfordret tid for økonomien.

Vi kan desværre ikke tillade os at være overraskede i lyset af de mærkbart højere omkostninger for virksomhederne og en markant større usikkerhed for fremtiden. Vi ser også tilliden dykke hos virksomhederne udenfor landets grænser og for den sags skyld også de danske forbrugere, så det er ikke ligefrem fordi, de danske virksomheder går enegang.

Virksomhedernes omkostninger er drønet i vejret. Siden sidste år er produktionsprisindekset steget med mere end 28%. Den seneste tid har vi dog set en opblødning. Og selvom 28% stadig er en helt vanvittig stigning, så var den årlige stigning oppe og på næsten 38% måneden før. Og ser vi måned for måned, så faldt producentprisindekset faktisk i september for første gang i 8 måneder og med det største i mere end to år.

Stort set samtlige erhverv trækker ned i tilliden i oktober. Det vidner om, at økonomien bliver ramt bredt af den nuværende situation. De største fald i oktober er at spore i detailhandlen samt i industrien. I serviceerhvervene opleves et mindre fald, mens bygge og anlæg er næsten uændret med en meget lille stigning.

Overordnet set er det især forventningerne til produktionen, som trækker ned i oktober. Den nuværende ordrebeholdning og omsætning trækker også ned, men ikke lige så markant som forventningsdelen. Det fortæller, at en nedgang i produktionen endnu ikke fuldt har materialiseret sig, men frygten for det er intakt og tilmed stigende.