Erhvervstilliden dykker

For et år siden slog den rekord, og nu er situationen i dansk økonomi vendt på hovedet.

Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den falder til 87 i oktober fra 93,3 i september. Er­hverv­stil­li­den er nu faldet i 9 ud af de seneste 12 måneder. For præcist et år siden lå er­hverv­stil­li­den på godt 120, hvilket er det højeste nogensinde målt i statistikkens mere end 30 års historik.

Av, er­hverv­stil­li­den dykker. For et år siden slog den rekord, og nu er situationen i dansk økonomi vendt på hovedet med kraftige fald i tilliden hos de danske virksomheder. Dagens tal er et kæmpestort øv-tal. Ser vi bort fra coronakrisen, er er­hverv­stil­li­den nu på det laveste siden finanskrisen. Den ringere tillid markerer en svær og væsentligt mere udfordret tid for økonomien.

Vi kan desværre ikke tillade os at være overraskede i lyset af de mærkbart højere omkostninger for virksomhederne og en markant større usikkerhed for fremtiden. Vi ser også tilliden dykke hos virksomhederne udenfor landets grænser og for den sags skyld også de danske forbrugere, så det er ikke ligefrem fordi, de danske virksomheder går enegang.

Virk­som­he­der­nes omkostninger er drønet i vejret. Siden sidste år er pro­duk­tions­pri­sin­dek­set steget med mere end 28%. Den seneste tid har vi dog set en opblødning. Og selvom 28% stadig er en helt vanvittig stigning, så var den årlige stigning oppe og på næsten 38% måneden før. Og ser vi måned for måned, så faldt pro­du­cent­pri­sin­dek­set faktisk i september for første gang i 8 måneder og med det største i mere end to år.

Stort set samtlige erhverv trækker ned i tilliden i oktober. Det vidner om, at økonomien bliver ramt bredt af den nuværende situation. De største fald i oktober er at spore i detailhandlen samt i industrien. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne opleves et mindre fald, mens bygge og anlæg er næsten uændret med en meget lille stigning.

Overordnet set er det især for­vent­nin­ger­ne til produktionen, som trækker ned i oktober. Den nuværende or­dre­be­hold­ning og omsætning trækker også ned, men ikke lige så markant som for­vent­nings­delen. Det fortæller, at en nedgang i produktionen endnu ikke fuldt har materialiseret sig, men frygten for det er intakt og tilmed stigende.

Relaterede artikler