Stillingsopslag holder pænt niveau

Antallet af nye stillingsopslag holder et pænt niveau i begyndelsen af 2024. Det vidner om, at der fortsat er liv i arbejdsmarkedet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Jobindex viser, at der blev slået 27.106 nye stillinger op i januar. Det er 25% flere end i december. Tager vi højde for sæson er der dog tale om et noget nær uændret antal af stil­lings­op­slag, som er på højde med det, som prægede jobmarkedet i tiden før corona.

Antallet af nye stil­lings­op­slag holder et pænt niveau i begyndelsen af 2024. Der bliver aktuelt slået lige så mange stillinger op som før corona. Der er med andre ord stadig en del jobs at søge for jobsøgende danskere. Det vidner om, at der fortsat er liv i ar­bejds­mar­ke­det, som har præsteret ufattelig flot gennem de seneste år.

Beskæftigelsen er rekordhøj i Danmark med mere end 3 mio. lønmodtagere i arbejde. Alene i 2023 kom der næsten 32.000 flere personer i arbejde, og ar­bejds­mar­ke­det har virkelig trodset den modvind, som ellers har sænket farten i dansk økonomi. Høj inflation og stigende renter har givet sprækker i dansk økonomi, men jobmarkedet præsterer stadig fint.

Dansk økonomi har oplevet faldende BNP, men beskæftigelsen stiger fortsat. Dog reagerer ar­bejds­mar­ke­det typisk med forsinkelse. Der er lagt en dæmper på økonomien, og vi forventer også, at det vil sætte sig i ar­bejds­mar­ke­det med et mindre fald i beskæftigelsen. Vi har det ikke set det endnu, og dagens tal for stil­lings­op­slag afslører en fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft.

Relaterede artikler