Stigning i industriproduktionen

Det er dog stort set ene og alene på baggrund af medicinalsektoren, hvor produktionen bragede op.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 9,9% i november. Der er især drevet af me­di­ci­nal­sek­to­ren, som steg med imponerende 24% i november i forhold til oktober. Produktionen i den resterende del af industrien faldt omvendt med -0,5% i november.

En kæmpe stigning i in­du­stri­pro­duk­tio­nen. Det er dog stort set ene og alene på baggrund af me­di­ci­nal­sek­to­ren, hvor produktionen bragede op. Det er helt sikkert godt nyt, men det omvendt ikke et samlet positivt billede af industrien. Produktionen gik omvendt ned i mange andre underbrancher, så industrien kæmper fortsat.

Me­di­ci­nal­sek­to­ren har på et år øget produktionen med hele 71%. En helt abnorm stigning, som også vil afspejle sig i den brede danske økonomi. Me­di­ci­nal­sek­to­ren udmærker sig, og det gør det samlede billede for industrien en hel del bedre end egentlig er tilfældet, når vi skærer medicin fra.

Ser vi bort fra medicin, så er produktionen i industrien -10% lavere end for et år siden. I forhold til året før er in­du­stri­pro­duk­tio­nen bredt ramt og ligger lavere i 11 ud af 12 underbrancher, hvor det alene er medicin, som er gået frem.

Industrien er stadig negativt trykket på flere fronter. Der er 38% af virksomhederne, som melder om mangel på efterspørgsel. Det er ikke tidligere målt så højt siden statistikkens begyndelse i 2005. Samtidig er der stadig 22%, som oplever mangel på udstyr og materialer, mens 21% mangler arbejdskraft. Det er alt sammen med til at hæmme produktionen og lægger et låg på, hvor meget den kan stige herfra.

Efterspørgslen i økonomien daler i tråd med højere renter og et generelt højere prisniveau. Det har gjort det dyrere at være forbruger og virksomhed, og vi har også set tempoet i den brede økonomi falde markant. Hertil er farten udenfor landets grænser gået ned, hvilket har været med til at skubbe den negative udvikling i danske industri gennem det seneste år. De seneste måneder viser dog lidt bedre takter.

Relaterede artikler