Stabil erhvervstillid

Erhvervstilliden lægger stabilt fra land i de første tre måneder af 2024. Det overordnede billede er samtidig, at der er en forventning om flere ansættelser og stigende omsætning.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den i Danmark er så godt som uændret i marts. Tilliden sniger sig minimalt tilbage på 100,0 fra 100,2 i februar, som mest af alt kan betegnes som stabil. I januar lød den på 100,7. Er­hverv­stil­li­den bundede i 2022 på 86,5.

Er­hverv­stil­li­den lægger stabilt fra land i de første tre måneder af 2024. En som sådan fornuftig start, efter den brugte 2023 på at kæmpe sig op af dyndet, hvor den ramte sin seneste bund i december 2022. Det overordnede billede er samtidig, at der i de fleste erhverv er forventning om flere ansættelser og stigende omsætning. En fornuftig start på året.

Der er forventning om flere beskæftigede indenfor ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, byggeriet og i industrien indenfor den kommende tre måneder. Detailhandlen er den eneste, som går mod strømmen og forventer færre beskæftigede. Hertil melder service, industri og detailhandel om forventninger til højere omsætning, mens byggeriet forventer uændret omsætning.

Trods den så småt spirende erhvervstillid, så er alt ikke rosenrødt. Virksomhederne oplever fortsat en række af begrænsninger. Mangel på efterspørgsel fylder hos 33% af ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, mens det er 27% i byggeriet og 38% i industrien. Hertil er mangel på arbejdskraft fortsat et emne i byggeriet og ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, mens industrien melder om mangel på materialer og udstyr.

Relaterede artikler