Producentpriserne steg i januar

Det er gode nyheder for de danske forbrugere, da producentpriserne typisk smitter af på forbrugerpriserne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­ser­ne steg med 2,5% i januar i forhold til december. Det er en månedlig stigning, som skiller sig ud til den høje side og primært drevet af omkostninger til fremstilling.

Den seneste stigning kommer imidlertid efter mange måneder med fald, og pro­du­cent­pri­ser­ne er i dag stort set uændrede i forhold til for et år siden. Sammenlignet med toppen i sommeren 2022, så er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag -6,4% lavere. I august 2022 toppede pro­du­cent­pris­stig­nin­gen på vilde 38%

Der var ny stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne og også til den høje side. Men helt overordnet er om­kost­nings­pres­set lettet for landets virksomheder og generelt peget ned gennem det seneste halvandet år. Og selvom faldet i pro­du­cent­pri­ser­ne ikke er enormt, så er tiden med rakethøje stigninger fortid. Det er også gode nyheder for de danske forbrugere, da pro­du­cent­pri­ser­ne typisk smitter af på for­bru­ger­pri­ser­ne med en forsinkelse. Og netop forbrugernes inflation er ligeledes dampet betydeligt af.

Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne, inflationen, er faldet til 1,2%, hvor de til sammenligning rundede 10% i 2022. Vi forventer, at inflationen vil stige i 2024 til op mod 2,5%-3%, men det vil ikke være bekymrende højt. Der er kommet mere ro på pris­ud­vik­lin­gen, hvilket pro­du­cent­pri­ser­ne også peger i retning af.

Selvom pro­du­cent­pri­ser­ne overordnet har peget ned det seneste halvandet år, så er niveauet væsentligt højere end for en række år siden, da stigningen før var langt større end det efterfølgende fald. Sammenligner vi med for tre år siden, så er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 44% højere. Det højere niveau for pro­du­cent­pri­ser­ne har presset virksomhederne og også medvirket til, at konkurserne er på det højeste siden 2010.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler