Producentpriserne faldt i maj

De lavere producentpriser har også været gode nyheder for forbrugerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­ser­ne faldt med 0,5% i maj i forhold til april. Sammenligner vi med samme tid sidste år, så er pro­du­cent­pri­ser­ne 1,0% lavere i dag.

Om­kost­nings­pres­set for virksomheder aftager i maj. Det samlede pro­du­cent­pri­sin­deks er i dag 1% lavere sammenlignet med for ét år siden, mens de er 8% lavere sammenlignet med toppen for næsten to år siden. De lavere pro­du­cent­pri­ser har også været gode nyheder for forbrugerne. Det har nemlig smittet af på stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne, som senest er målt til lige over 2% mod over 10% på toppen.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er kravlet ned siden toppen i august 2022, hvor den årlige vækstrate ramte svimlende 38%. I dag er pro­du­cent­pri­ser­ne 8,1% lavere end ved toppen i august 2022. Det har også bidraget til at bringe den skyhøje stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne ned på mere spiselige niveauer, hvor de senest er målt til lige over 2% mod over 10% på toppen.

Kigger vi i stedet tre år tilbage, så er dog fortsat tale om pro­du­cent­pri­ser, som er 35,4% højere i dag. Så om­kost­nings­pres­set er aftaget, men på ingen måde væk. De højere omkostninger for virksomhederne har bl. a. medvirket til at trække antallet af konkurser op på det højeste i 10 år i 2023.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne på de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler