Nationalbanken i ro med kronen tæt på paritet

Vi tæller snart et helt år uden interventioner fra Nationalbanken. Kronen er tæt på paritet overfor euroen. Det er med give ro hos Nationalbanken, som intet behov ser for at påvirke kronekursen gennem interventioner i valutamarkederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Nationalbanken viser, at Nationalbanken heller ikke intervenerede i va­luta­mar­ke­der­ne i december. Nationalbanken har ikke interveneret siden januar sidste år. Interventioner består i at sælge eller købe danske kroner mod at købe eller sælge udenlandsk valuta for på den måde at påvirke kronekursen.

Vi tæller snart et helt år uden interventioner fra Nationalbanken. Kronen er tæt på paritet overfor euroen. Det er med give ro hos Nationalbanken, som intet behov ser for at påvirke kronekursen gennem interventioner i va­luta­mar­ke­der­ne.

Kronekursen er på 745,8 kr. for 100 euro. Det er ganske tæt på paritetskursen ved fast­kur­spo­li­tik­ken på 746,038.

For et års tid siden var kronen mærkbart styrket overfor euroen. Det fik Nationalbanken til at intervenere for 68 mia. kr. Hertil forhøjede de ikke renten lige så meget, som man gjorde i ECB. Begge dele bidrog til at lette presset på den stærke krone, som ligger tæt på pariteten i dag.

Renterne ser ud til at være færdige med at stige for nu, og 2024 kan byde fra rentesænkning fra Nationalbanken. Vi forventer, at den første ren­te­ned­sæt­tel­se kommer til marts. Med kronekursen tæt på paritet forventer vi, at Nationalbanken kommer til at følge en eventuel ren­te­ned­sæt­tel­se hos ECB i marts, hvor der er rentemøde 7. marts. Både 2022 og 2023 har budt på adskillige ren­te­for­hø­jel­ser hos både ECB og Nationalbanken. Renten nåede at blive forhøjet 10 gange, så ind­skuds­be­vis­ren­ten i Nationalbanken gik fra -0,60% til i dag 3,60%.

Den mærkbare rentestigning har især boligejere med variabelt forrentede lån fået at mærke. For et år siden havde mange en rente i negativt territorium, men er siden steget til omkring 4%. At Nationalbanken gennem det seneste år ikke har fulgt ECB en-til-en har dog givet en lille renterabat, men det ændrer ikke ved, at renten alligevel er steget mærkbart for boligejerne. Der er dog forhåbentlig udsigt til, at de har toppet for nu. Det er vores forventning.

Relaterede artikler