Markant fald i industriproduktionen

De rå tal viser det største fald i industriproduktionen i næsten fire år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion dykkede med 5,2% i marts. Det er det største månedlige fald i næsten fire år. Dog kan tallene svinge meget fra måned til måned. Ser vi derfor på 1. kvartal som helhed, så er in­du­stri­pro­duk­tio­nen alene 1,3% lavere i forhold til foregående kvartal. Faldet i produktionen i marts ses for de fleste underbrancher, hvor produktionen faldt i 8 ud af 12 underbrancher.

De rå tal viser det største fald i in­du­stri­pro­duk­tio­nen i næsten fire år. Der ser ret kraftigt ud, men der er flere forhold som formidler tallet. Me­di­ci­na­lin­du­stri­en drønede ned i marts, og det trækker den samlede in­du­stri­pro­duk­tion markant ned. Men netop me­di­ci­nal­sek­to­ren har haft fuld fart frem i adskillige år, så faldet kommer fra et meget højt niveau. Faldet giver derfor endnu ikke anledning til de store panderynker.

Samtidig kan pro­duk­tions­tal­le­ne svinge meget fra måned til måned. Ser vi på 1. kvartal som helhed, så er industriens produktionen uden me­di­ci­nal­sek­to­ren rent faktisk løftet med knap 7% til trods for faldet i marts. Så dagens tal med det markante fald er altså ikke helt håbløs i et bare lidt større perspektiv.

Den samlede in­du­stri­pro­duk­tion var i marts 2,9% højere end for et år siden både med og uden me­di­ci­nal­sek­to­ren.

Omkring hver tredje in­du­stri­virk­som­he­der­ne melder dog om mangel på efterspørgsel, og det er væsentligt højere end i de foregående år. Mangel på efterspørgsel er kort fortalt blevet en tiltagende udfordring. Hertil oplever 24% mangel på arbejdskraft, mens 12% melder om mangel på udstyr og materialer.

Relaterede artikler