Lønstigninger fortsat høje

De samlede lønstigninger tager et ordentligt nøk op. Det er de højeste lønstigninger i mere end 30 år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ændring i aftalen om lønkompensation - kommer ikke et sekund for tidligt

Nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at de samlede lønstigninger i 2. kvartal lød på 6,5% i forhold til samme kvartal sidste år. I 1. kvartal lød løn­stig­nin­ger­ne på 5,0%, mens de lød på 4,8% i 4. kvartal. Løn­stig­nin­ger­ne tager dermed yderligere et skridt op og er på det højeste i statistikkens levetid siden 1995. Det er desuden første gang, at de årlige lønstigninger befinder sig omkring 5% over så lang en periode.

I dagens tal skal man imidlertid være opmærksom på, at løn­stig­nings­tak­ten i 2. kvartal er ekstraordinært høj som følge af forøgelse af pensionsbidrag og fritvalgs­ord­ning. Tager man højde for det, så er der ifølge Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning udsigt til, at løn­stig­nin­ger­ne falder tilbage til niveauet omkring de 5% i næste kvartal, hvor forhøjelsen af pen­sions­bi­dra­get ikke længere vil indgå i stig­nings­tak­ten.

De samlede lønstigninger tager et ordentligt nøk op. Der er dog flere faktorer, som spiller lidt ekstraordinært ind, og den rene lønstigning er reelt set mindre, men stadig høj. Vi taler om de højeste lønstigninger i mere end 30 år. Rekordhøj beskæftigelse og de meget pæne lønstigninger giver energi til motoren i dansk økonomi, som viser godt momentum og et arbejdsmarked med vind i sejlene. Løn­stig­nin­ger­ne har ført til, at danskerne igen oplever stigning i reallønnen, som kan give et nyt skub til pri­vat­for­bru­get.

Foreløbige til viser, at for­bru­ger­pri­ser­ne i 2. kvartal var knap 1,5% højere end samme kvartal året før. Og med gennemsnitlige lønstigninger på 6,5% betyder det, at lønningerne bevæger sig væsentligt hurtigere end inflationen med re­al­løns­frem­gang på næsten 5%. Det kommer efter 2022, hvor reallønnen fik et ordentlig slag tilbage som følge af den højeste inflation i 40 år på mere end 10%. I perioden 2015-2021 oplevede danskerne en stigning i reallønnen på omkring 1%-2%.

Der er udsigt til, at de højere lønstigninger og rekordhøje beskæftigelse kan sætte nyt skub i pri­vat­for­bru­get. Pri­vat­for­bru­get står for næsten halvdelen af den samlede danske økonomi og her dermed stor betydning. Dansk økonomi står et stærkt sted og altså med udsigt til yderligere at vokse, særligt drevet af pri­vat­for­bru­get, som vi forventer, fortsætter de gode takter i 2024.

Relaterede artikler