Lille stigning i ledigheden

Ledigheden er steget i 14 ud af de seneste 15 måneder. Stigningen er ret begrænset og det samlede indtryk fra arbejdsmarkedet er, at det stadig ser godt ud.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden steg med 258 personer i januar, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren, som offentliggøres umiddelbart efter månedsskiftet. Der er i dag 86.865 ledige i Danmark. Le­dig­heds­pro­cen­ten er i januar uændret på 2,9%.

Ledigheden er steget i 14 ud af de seneste 15 måneder. I den periode er der kommet mere end 10.000 flere ledige. Øv og ærgerligt, men det er i høj grad også værd at hæfte sig ved, at stigningen egentlig er ret begrænset. Særligt set i lyset af ret så store udfordringer med inflation, ren­testig­nin­ger og usikkerhed for økonomien.

Der er fortsat få ledige personer i Danmark, og ledigheden stiger kun usynligt lidt i januar. Med en fortsat stigende beskæftigelse er det samlede indtryk fra ar­bejds­mar­ke­det, at det stadig ser godt ud. Det ændrer dagens lille stigning i ledigheden ikke på.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden i kort snor. I 2023 kom der næsten 32.000 flere personer i arbejde, så der i dag er mere end 3 mio. lønmodtagere i arbejde i Danmark. Det er aldrig set før.

Vi forventer fortsat stigende ledighed i 2024. Dansk økonomi er i recession, og ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med forsinkelse, og det indikerer stadig stigende ledighed og fald i beskæftigelsen i 2024. Men de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en blød landing. Økonomien viser bredt set stadig pæne takter, og modvinden har ramt dansk økonomi på et meget solidt udgangspunkt. Samtidig er der fortsat en fornuftig efterspørgsel efter arbejdskraft, når vi kigger på antallet af stil­lings­op­slag. Der bliver i dag slået omtrent lige så mange stillinger op som før corona.

Relaterede artikler