Lille fald i ledigheden

Ledigheden har nu lille pil ned. Selvom det kun er små fald, så er det alligevel et opmærksomhedsdragende fald.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden faldt med 92 personer i maj, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Det er ifølge den nye opgørelse fjerde måned i træk, at ledigheden har pil ned. Det sker efter næsten halvandet års stigende ledighed.

Ledigheden har nu lille pil ned. Selvom det kun er små fald, så er det alligevel et op­mærk­som­heds­dra­gen­de fald. Vi skal en rum tid tilbage, før faldende ledighed sidste gang var tilfældet. Ledigheden er steget næsten uafbrudt i knap halvandet års tid, men nu ser vi altså lidt en vending. Ar­bejds­mar­ke­det viser sig helt generelt enormt stærkt. Ledigheden er i et historisk perspektiv meget lav, og samtidig er der rekordmange i arbejde i Danmark.

De seneste måneder er ledigheden samlet faldet med godt 800 personer. Forud for det steg ledigheden med mere end 10.000 personer på 16 måneder, men trods næsten halvandet års stigende ledighed er der i dag væsentligt færre ledige sammenlignet med før corona.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden lav. I årets første tre måneder kom der næsten 11.000 flere personer i arbejde. Samtidig præsterer stil­lings­op­sla­ge­ne stadig fornuftigt med indikation om fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft.

Dansk økonomi og i særdeleshed ar­bejds­mar­ke­det har klaret sig flot under en tid med stor usikkerhed fra høj inflation og stigende renter. Dansk økonomi står solidt, og de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en blød landing.

Relaterede artikler