Lille fald i danskernes aktieformuer

Tilbagegangen i april bunder i en lidt sløj måned for det danske C25-indeks, som gik tilbage med 2%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger skrumpede med 1 mia. kr. i april. Ved første læsning af tallet kan det lyde af en stor sum, men relativt set svarer det alene til et fald på -0,1%.

Danskernes aktieformuer lyder nu på 706 mia. kr. og så sent som for en måned siden var aktieformuerne rekordhøje. Statistikken går tilbage til 1999. En stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår ikke, da statistikken alene ser på VP-registrerede værdipapirer.

Aktieformuerne pegede ned for første gang i et halvt år. Forinden faldet i dagens tal var ak­tie­be­hold­nin­ger­ne rekordhøje, efter de i marts krydsede 700 mia. kr. for første gang nogensinde. Tilbagegangen i april bunder i en lidt sløj måned for det danske C25-indeks, som gik tilbage med 2%. Maj ser dog en hel del bedre ud, hvor aktieindekset foreløbig er gået frem med mere end 3%.

En stime af imponerende fremgang siden efteråret blev brudt i april. Trods faldet i april er aktieformuerne dog alligevel vokset med mere end 110 mia. kr. over de seneste seks måneder. Skuler vi videre ind i maj, kan det tyde på, at fremgangen snart vender tilbage. C25-indekset er foreløbigt vokset med 3,3% i maj.

Retter vi blikket mod obligationerne, så faldt danskernes ob­liga­tions­for­mue med i 2 mia. kr. i april. Ved udgangen af marts lød ob­liga­tions­for­mu­en på 72 mia. kr. Sammenligner vi med et år tilbage, så er ob­liga­tions­for­mu­en imidlertid vokset med 11 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på næsten 20%. Ren­testig­nin­ger­ne gennem 2022 og 2023 har vækket nyt liv i interessen for ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger. Det skyldes et øget renteafkast på disse investeringer. Ob­liga­tions­for­mu­en ramte bunden i foråret 2022, hvor den lød på mindre end 40 mia. kr. Helt tilbage i 2001 toppede ob­liga­tions­be­hold­nin­ger­ne på mere end 190 mia. kr.

Relaterede artikler