Lidt færre ledige i juni

Faldet er begrænset, og ledigheden står noget nær stille.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden faldt med 250 personer i juni, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Et lille fald i ledigheden i Danmark. Faldet er begrænset, og ledigheden står noget nær stille. Det har været billedet det seneste halve års tid, og der er i et historisk perspektiv få ledige i Danmark. Ar­bejds­mar­ke­det står bomstærkt med stribevis af be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der. Vi forventer, at de stærke takter fortsætter for ar­bejds­mar­ke­det.

Ledigheden steg ellers fra sommeren 2022 og gennem 2023, men stigningen er bremset fuldstændig op. Stigningen i 2022 og 2023 har samtidig været relativt begrænset og trods næsten halvandet års stigende ledighed er der i dag væsentligt færre ledige sammenlignet med før corona.

Beskæftigelsen drøner i vejret, og det er med til at holde ledigheden lav. Der er i år kommet 18.000 flere personer i arbejde, som kommer i forlængelse af markant be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang i de foregående år. Sammenlignet med før corona er der i dag svimlende 220.000 flere lønmodtagere i arbejde. En meget imponerende udvikling. Samtidig præsterer stil­lings­op­sla­ge­ne stadig fornuftigt med indikation om fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft.

Dansk økonomi og i særdeleshed ar­bejds­mar­ke­det har klaret sig flot under en tid med stor usikkerhed fra høj inflation og stigende renter. Dansk økonomi står solidt, og de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en stærk økonomi.

Relaterede artikler