Ledigheden står bomstille i april

Og det har den faktisk gjort i samtlige måneder af 2024, hvor sidste års stigning i ledigheden er bremset totalt op.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med marginale 50 personer i april, når der tages højde for sæson. Det er mest af alt en uændret ledighed. Med dagens tal er der i dag 86.700 ledige i Danmark. Le­dig­heds­pro­cen­ten var i april uændret på 2,9%.

Ledigheden stod bomstille i april. Og det har den faktisk gjort i samtlige måneder af 2024, hvor sidste års stigning i ledigheden er bremset totalt op. Samtidig stiger beskæftigelsen til nye rekorder. Der er ingen tvivl om, at ar­bejds­mar­ke­det stadig fremstår bomstærkt.

Sidste år steg ledigheden med knap 7.000 personer. Trods stigningen er der dog fortsat få ledige i Danmark. Og sammenlignet med før corona er der omtrent 17.000 færre ledige i dag.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden lav. I første kvartal af 2024 er der kommet næsten 11.000 flere personer i arbejde til den nye rekord på 3.016.400 lønmodtagere i arbejde. Samtidig præsterer stil­lings­op­sla­ge­ne fornuftigt med indikation om fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft.

Vi har set en dansk økonomi og i særdeleshed ar­bejds­mar­ke­det klare sig flot i en tid med store usik­ker­heds­mo­men­ter fra høj inflation og stigende renter. Dansk økonomi står solidt, og de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en blød landing.

Relaterede artikler