Ledigheden med lille pil ned

Det seneste halvandet års stigende ledighed er stoppet, og peger faktisk en lille bitte smule, om end vi taler om de helt små fald.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden var tæt på uændret i april med et lille fald på 82 personer, når der tages højde for sæson. Det viser foreløbige tal fra le­dig­heds­in­di­ka­to­ren offentliggjort af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Der fokuseres alene på ændringen og ikke niveauet i kommentaren, da man skal være varsom med at tolke på det samlede antal af ledige i indikatoren.

Det seneste halvandet års stigende ledighed er stoppet. Og faktisk har ledigheden peget en lille bitte smule ned de seneste tre måneder, om end vi taler om de helt små fald. Beskæftigelsen har længe været på et langt togt af rekorder, og det er med til at holde ledigheden i ultrakort snor. Der hersker ingen tvivl om, at ar­bejds­mar­ke­det står utrolig rigtig stærkt.

De seneste tre måneder er ledigheden samlet faldet med 600 personer. Forud for det steg ledigheden med godt 10.000 personer på 16 måneder, men trods næsten halvandet års stigende ledighed er der fortsat omtrent 19.000 færre ledige sammenlignet med før corona.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden lav. I januar og februar er der kommet næsten 10.000 flere personer i arbejde i Danmark. Samtidig præsterer stil­lings­op­sla­ge­ne fornuftigt med indikation om fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft.

Vi har set en dansk økonomi og i særdeleshed ar­bejds­mar­ke­det klare sig flot i en tid med store usik­ker­heds­mo­men­ter fra høj inflation og stigende renter. Dansk økonomi står solidt, og de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en blød landing.

Relaterede artikler