Ledigheden er steget 13 måneder i træk

Ledigheden har i længere tid peget op. Stigningen er meget stædig, men den er samtidig også meget svag.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden steg med 345 personer i november, når der tages højde for sæson. Le­dig­heds­in­di­ka­to­ren viste i første omgang på et fald lige under 500 personer. Med dagens tal er der 85.400 ledige i Danmark. Ledigheden bundede i foråret 2022 på knap 72.000 personer.

Ledigheden har i længere tid peget op. Stigningen er meget stædig, men den er samtidig også meget svag. Det samlede billede fra ar­bejds­mar­ke­det er fortsat, at det ser fornuftigt ud. Der er fortsat meget få ledige personer i Danmark. Beskæftigelsen slår nye rekorder, og det er med til at holde ledigheden i kort snor.

Ledigheden er steget 13 måneder i træk. I den periode er ledigheden steget med omkring 8.800 personer. Også le­dig­heds­pro­cen­ten er steget fra 2,4% i foråret 2022 til nu 2,9%. Før corona lå ledigheden på 3,6%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er stærkt. Beskæftigelsen er steget med næsten 30.000 alene i 2023. Også antallet af stil­lings­op­slag ligger pænt til. Ifølge Jobindex blev der slået mere end 25.000 nye stillinger op i november. Stil­lings­op­sla­ge­ne er steget de seneste to måneder og befinder sig fortsat højere end før corona.

Vi forventer, at ledigheden vil pege videre op i 2024. Dansk økonomi er i recession, og ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med en forsinkelse. Vi forventer en tid med flere ledige og færre i beskæftigelse. Men foreløbig har ar­bejds­mar­ke­det overrasket positivt, og meget peger foreløbig på en blød landing. Dansk økonomi viser pæne stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et solidt udgangspunkt.

Relaterede artikler