Laveste antal konkurser i 28 måneder

Det er gode nyheder fra erhvervslivet. Konkursomfanget er generelt faldet gennem det seneste års gode tid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juni var 201 konkurser i såkaldt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er et lille nøk nedad 3% sammenlignet med maj. Det er samtidig det laveste antal konkurser siden februar 2022. Aktive virksomheder er en virksomhed med ansatte eller en omsætning på over 1 mio. kr.

Selvom faldet i konkurserne kun var småt i juni, så betyder det alligevel, at konkurserne rammer det laveste i 28 måneder. Det er gode nyheder fra erhvervslivet. Kon­kursom­fan­get er generelt faldet gennem det seneste års gode tid. Det sker efter, at konkurserne steg mærkbart gennem 2022 og toppede i den første del af 2023, hvor vi så det højeste antal konkurser i 10 år. Tiden med kraftig pil op på omkostninger og renter ser ud til at være ovre, og samtidig er langt de fleste coronalån afviklet. Det efterlader nu positive udsigter for konkurserne.

Første halvdel af 2024 har budt på i alt 1.290 konkurser, hvilket er 19% færre end i samme periode sidste år. 2023 bød samlet set på det højeste antal konkurser i 10 år, og indtil videre har 2024 vist sig fra en langt bedre side. Virksomhederne oplevede i lighed med forbrugerne et kæmpe prispres i 2022 og 2023, som kom både fra højere pro­du­cent­pri­ser og stigende renter. I tillæg kom til­ba­ge­be­ta­lin­gen af coronalån for mange virksomheder.

Virksomhederne står et bedre sted i dag. Beskæftigelsen er rekordhøj, og troen på fremtiden målt ved er­hverv­stil­li­den er på sit højeste i 2 år. Derudover er ren­testig­nin­ger­ne bremset op og er vendt til små rentefald, mens pro­du­cent­pri­ser­ne har ligget fladt i længere tid. Der er dog flere virksomheder som oplever et stigende problem med efterspørgsel. Omkring hver tredje virksomhed i industrien og i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne oplever mangel på efterspørgsel, mens det er hver fjerde virksomhed i byggeriet. Det kan være med til at udfordre virksomhederne i 2024.

Relaterede artikler