Lavere fødevarepriser i horisonten

Omkring halvdelen af virksomheder i fødevarehandlen forventer at sænke priserne yderligere.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 52% af virksomhederne i detailhandlen med fødevarer har en forventning om at sænke deres priser i de kommende tre måneder. For detailhandlen som helhed er der tale om 24% af virksomhederne.

Det er primært i detailhandlen og i særdeleshed i fø­de­va­re­hand­len, at der forventes lavere priser af virksomhederne selv. Ser vi på ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, så forventer blot 2% af virksomhederne at sænke prisen. Langt de fleste serviceerhverv forventer uændrede priser i de kommende måneder.

Fø­de­va­re­pri­ser­ne er faldet næsten 4% siden i sommer. Det betyder, at danskerne over en bred kam har oplevet, at det er blevet lidt billigere at besøge supermarkedet i de seneste måneder. Oveni hatten stiger det øvrige forbrug også med langt mindre hast end vi så i 2022 og starten af 2023. Prisfaldet har endda potentiale til at fortsætte noget tid endnu, hvis virk­som­he­der­nes egne forventninger kommer til udtryk. Omkring halvdelen af virksomheder i fø­de­va­re­hand­len forventer nemlig at sænke priserne yderligere.

Siden juni har i gennemsnit 48% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len forventet prisfald. I perioden inden lå andelen stort set på 0%. Så niveauet for forventede prisfald har ligget højt igennem længere tid, hvilket altså også har udmøntet sig prisfald på fødevarer. Fø­de­va­re­pri­ser­ne ligger i dag 3,6% lavere end ved toppen i juli sidste år ifølge for­bru­ger­pri­sin­dek­set.

De lavere fødevarepriser kommer blandt andet i forlængelse af, at vi har set de globale fødevarepriser falde mærkbart med mere end 25% de seneste næsten to år. I tillæg er om­kost­nings­pres­set for fø­de­va­re­virk­som­he­der­ne også aftaget en smule. Pro­du­cent­pri­sin­dek­set for fremstilling af fødevarer er faldet med næsten 2% siden i sommers.

I foråret sidste år forventede op imod 80% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len at hæve deres priser. Fø­de­va­re­pri­ser­ne er da også 20% højere i dag end for 2 år siden. Der står vi diametralt modsat i dag, hvor blot 4% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len forventer at hæve priserne.

Relaterede artikler