Industriproduktionen steg i februar

Det går bedre i industrien. Medicinalsektoren har haft massiv fremgang, men også den øvrige del af industrien har generelt løftet sig.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg med 1,6% i februar. Stigningen i produktionen i februar ses for de fleste underbrancher, hvor produktionen steg i 8 ud af 12 underbrancher.

Det går bedre i industrien. Og det er altså godt nyt efter et års tid fra midten af 2022, hvor der var mærkbar nedgang i in­du­stri­pro­duk­tio­nen, hvis man skærer me­di­ci­nal­sek­to­ren fra.

Me­di­ci­nal­sek­to­ren har bygget sin egen gode historie med massiv fremgang de seneste år. Og den voksede da også en smule i februar. Men også den øvrige del af industrien har det seneste halve års tid meget mere op end ned og generelt løftet sig. Derfor er produktionen i den danske industri i dag højere end for et år siden, både med og uden medicin.

Den samlede in­du­stri­pro­duk­tion var i februar 2,4% højere end for et år siden. Me­di­ci­nal­sek­to­ren giver solid medvind til tallet, hvor me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen har løftet sig 4% i forhold til for et år siden. Men også uden medicin ligger produktionen højere i dag, hvor den er steget med 1,5% sammenlignet med sidste år.

Næsten 4 ud af 10 virksomhederne melder om mangel på efterspørgsel. Det vidner om, at selvom produktionen er løftet, så er mangel på efterspørgsel blevet en tiltagende udfordring. Det harmonerer med, at alle hjulene i dansk økonomi ikke kører helt lige så hurtigt som tidligere, hvor især industrien har oplevet nedgang. Hertil oplever 18% mangel på udstyr og materialer. Omvendt melder alene 8% om mangel på arbejdskraft.

Relaterede artikler