Højeste erhvervstillid siden 2022

Erhvervstilliden lægger rigtig fint fra land i 2024. Det samme så vi med forbrugertilliden i går, som steg med det kraftigste i 9 måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den i Danmark stiger til 100,9 i januar fra 97,5 i december. Det er den højeste måling for er­hverv­stil­li­den siden maj 2022. Er­hverv­stil­li­den bundede i december 2022 på 86,5, men er siden steget 10 ud af 13 måneder.

Er­hverv­stil­li­den lægger rigtig fint fra land i 2024. Det samme så vi med for­bru­ger­til­li­den i går, som steg med det kraftigste i 9 måneder. Er­hverv­stil­li­den bevæger sig med den seneste stigning op på det højeste siden 2022. Det er en fornuftig start på 2024.

Især industrien lægger fint fra land i 2024 med pæn stigning. Tilliden i detailhandlen og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er uændrede, mens den omvendt går lidt tilbage i byggeriet.

Trods den så småt spirende erhvervstillid, så er alt ikke rosenrødt. Virksomhederne oplever fortsat en lang række af begrænsninger, hvor især mangel på efterspørgsel efter deres produkter er blevet et tema. Hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne melder 38% af virksomhederne om mangel på efterspørgsel, mens det er 27% i byggeriet og 33% i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Det er for alle erhverv ganske højt historisk set. Dansk økonomi er i recession, og det ses afspejlet hos meldingerne fra virksomhederne og den svækkede efterspørgsel.

Vi forventer en blød landing i økonomien, som den stadig stigende erhvervstillid samt for­bru­ger­til­lid peger i retning af.

Relaterede artikler