Flere ledige i december

Det samlede udtryk fra arbejdsmarkedet er fornuftigt trods de stædige stigninger i ledigheden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden steg med 978 personer i december, når der tages højde for sæson. Det er en opjustering af le­dig­heds­in­di­ka­to­ren. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at der er 87.000 ledige i Danmark. Det er 6.800 flere end året før. Også le­dig­heds­pro­cen­ten er steget til 2,9% fra 2,7% i starten af året.

Ledigheden peger stædigt op. Men det gode er, at det er en afdæmpet stigning. Der er helt grundlæggende fortsat få ledige personer i Danmark, og beskæftigelsen slår samtidig nye rekorder. Det samlede udtryk fra ar­bejds­mar­ke­det er fornuftigt trods de stædige stigninger i ledigheden.

Høj beskæftigelse er med til at holde ledigheden i kort snor. beskæftigelsen steg i 2023 med næsten 32.000 personer til nye rekorder over 3. mio. lønmodtagere i arbejde. Og der er fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft, når vi skeler til antallet af stil­lings­op­slag.

Vi forventer stigende ledighed i 2024, men med en blød landing. Dansk økonomi er i recession, og ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med forsinkelse. Foreløbig har ar­bejds­mar­ke­det overrasket særdeles positivt. Økonomien viser bredt set stadig pæne takter, og modvinden har ramt dansk økonomi på et meget solidt udgangspunkt.

Relaterede artikler