Fald i producentpriserne

I løbet af 2023 er omkostningspresset lettet gevaldigt for landets virksomheder. Det er også gode nyheder for de danske forbrugere.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­ser­ne faldt med 0,9% i december i forhold til november. I løbet af 2023 er pro­du­cent­pri­ser­ne faldet i 7 af månederne. Sammenligner vi med samme tid sidste år, så er pro­du­cent­pri­ser­ne 3,6% lavere.

I løbet af 2023 er om­kost­nings­pres­set lettet gevaldigt for landets virksomheder. Det er i den grad også gode nyheder for de danske forbrugere, som har stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne dampe betydeligt som 2023 er gået på hæld. I 2022 var om­kost­nings­pres­set enormt for virksomhederne, og en del af det blev væltet over i højere for­bru­ger­pri­ser, som steg mere end 10% en overgang.

I august 2022 toppede pro­du­cent­pri­ser­ne i vilde 38%, men er siden faldet ganske mærkbart tilbage i takt med, at bl. a. energipriserne er faldet til ro. Også stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne er faldet fra tinderne, og lød i december på en beskeden stigning på 0,7% set i forhold til samme tid året før.

Selvom pro­du­cent­pri­ser­ne altså peger ned i øjeblikket, så kommer de også fra et meget højt niveau. Sammenligner vi med december i 2021, så er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 6,6% højere. Det har presset virksomhederne. I 2023 lå konkurserne på det højeste siden 2010, og selvom en del af dem kan henføres til til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, så viser det også et tydeligt et mere presset om­kost­nings­mil­jø for virksomhederne.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler