Industriproduktionen falder i januar

Faldet kommer efter markante stigninger mod slutningen af 2023. Produktionen er dog løftet set over de seneste tre måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt med 3,5% i januar. Faldet i januar kommer dog efter markante stigninger i den sidste del af 2023.

Set for januar var det en noget blandet pose bolsjer for in­du­stri­pro­duk­tio­nen. Tallene er delt op i 12 underbrancher, og der var fremgang i 6 af dem og tilbagegang i tilsvarende 6 underbrancher.

Faldet i in­du­stri­pro­duk­tio­nen i januar kommer efter markante stigninger mod slutningen af 2023. Og samlet for de seneste tre måneder har industriens produktion været mere end 6% højere end de foregående tre måneder. Me­di­ci­nal­sek­to­ren, som er blevet en magtfaktor i dansk økonomi, påvirker tallene i massiv grad. Men både med og uden medicin er produktionen løftet set over de seneste tre måneder som helhed. Så trods dagens månedlige fald i januar, så ser det egentlig nogenlunde fornuftigt ud.

Den samlede in­du­stri­pro­duk­tion var i januar næsten 6% højere end for et år siden. Det er godt og påvirker den samlede danske økonomi positivt. Der er dog ingen roser uden torne, da stigningen i høj grad tilskrives me­di­ci­nal­sek­to­ren. Isoleret set for me­di­ci­na­lin­du­stri­en ligger produktionen 21% højere end for et år siden. Uden medicin er in­du­stri­pro­duk­tio­nen i dag knap 3% lavere.

Set over det seneste halve års tid er det generelt gået mere frem end tilbage for den samlede in­du­stri­pro­duk­tion. Dog er industrien trykket på flere fronter, hvor næsten 4 ud af 10 virksomhederne melder om mangel på efterspørgsel. Hertil oplever 18% mangel på udstyr og materialer. Omvendt er manglen på arbejdskraft fordampet noget, som alene 8% melder om. Det var til sammenligning 17% for et år siden og hele 42% for to år siden.

Relaterede artikler