Få langtidsledige

For tredje måned i streg falder antallet af langtidsledige en smule uden at være nogen vilde ændringer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindsats viser, at der er 16.964 langtidsledige i Danmark. I april faldt lang­tids­le­dig­he­den med 180 forhold til marts, når der tages højde for sæson. Lang­tids­le­dig­hed er defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder.

Det er tredje måned i træk, at antallet af langtidsledige falder, når der tager højde for sæson, om end faldet er i et yderst beskedent omfang. I 2023 steg lang­tids­le­dig­he­den omvendt med godt 3.000 personer. Trods sidste års stigning befinder lang­tids­le­dig­he­den sig dog stadig enormt lavt i et historisk perspektiv, og udviklingen i 2024 viser, at lang­tids­le­dig­he­den igen vipper lidt i den nedadgående retning, dog uden de helt store ændringer.

For tredje måned i streg falder antallet af langtidsledige en smule uden at være nogen vilde ændringer. Den forudgående stigning har samtidigt også været ret begrænset. Vi står historisk set meget stærkt med en utrolig lav lang­tids­le­dig­hed i Danmark. Og 2024 har indtil nu vist, at antallet af langtidsledige vipper den rigtige vej. Det er superpositivt, og reflekterer et stærkt arbejdsmarked. Sammenlignet med før corona er der i dag omtrent 9.000 færre langtidsledige.

Den lave lang­tids­le­dig­hed afspejler et arbejdsmarked med godt gang i. Der bliver gang på gang sat nye rekorder i beskæftigelsen, og det har været med til at holde ledigheden i kort snor. Alene i de to første måneder af 2024 er der foreløbig kommet mere end 9.500 flere personer i arbejde. Samtidig viser stil­lings­op­sla­ge­ne sig pæne, hvor antallet af nye stillinger er steget næsten 20% det sidste halve år.

Mange indikatorer peger på en blød landing for dansk økonomi, hvor ar­bejds­mar­ke­det har overrasket særdeles positivt. Vi har dog set en begrænset stigning i ledigheden samt lang­tids­le­dig­he­den gennem det seneste halvandet års tid, men som med de nye tal så småt peger en smule ned igen. Den bløde landing ser ud til at være godt i gang.

Relaterede artikler