Eksplosiv stigning i industriproduktionen

Der var en eksplosiv stigning i industriproduktionen i slutningen af 2023. Stigningen skal tilskrives medicinalsektoren, mens alle andre dele af industrien oplevede faldende produktion i 2023.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg med 5,7% i december. Det kommer i forlængelse af en stigning på 8,1% i november og 2,3% i oktober. In­du­stri­pro­duk­tio­nen er vokset med næsten 17% på bare tre måneder, og stigningen er især, men ikke alene, drevet af me­di­ci­nal­sek­to­ren.

Der var en eksplosiv stigning i in­du­stri­pro­duk­tio­nen i slutningen af 2023. Produktionen sluttede året af på et rekordhøjt niveau. Wow, det ser ret vildt ud. Og selvom det i høj grad er drevet af medicin, så er fremgangen pænt bredt funderet i slutningen af året, hvor produktionen er gået frem i 8 ud af 12 underbrancher. Godt nyt.

Dagens tal afslutter samtidig 2023, som bød på en stigning i in­du­stri­pro­duk­tio­nen på hele 10% i forhold til 2022. Det er særligt me­di­ci­nal­sek­to­ren, som udmærker sig med en imponerende stigning på 52%. Det er meget voldsomt. Men ser vi bort fra medicin faldt industriens produktion omvendt med -10%.

2023 som helhed bød på højeste produktion nogensinde i dansk industri. Det er stærkt og godt, og det bidrager til dansk økonomi som helhed. Der er dog ingen roser uden torne. Stigningen skal helt og alene tilskrives me­di­ci­nal­sek­to­ren, mens alle andre dele af industrien oplevede faldende produktion i 2023. Nogle mere end andre, men billedet er bestemt ikke lige så rosenrødt, som de overordnede tal for produktionen indikerer ved første øjekast.

I 2023 som helhed faldt produktionen i 11 ud af 12 underbrancher og steg i me­di­ci­nal­sek­to­ren som den eneste. Især i Plast-, glas- og be­to­nin­du­stri­en, kemisk industri samt træ- og pa­pi­rin­du­stri­en dykkede produktionen i 2023 i forhold til 2022.

Industrien er trykket på flere fronter. 38% af virksomhederne melder om mangel på efterspørgsel. Det er ikke tidligere målt så højt siden statistikkens begyndelse i 2005. Samtidig oplever stadig 22% mangel på udstyr og materialer. Det er alt sammen med til at hæmme produktionen. Efterspørgslen i økonomien er dalet i forlængelse af højere renter og et højere prisniveau. Det har gjort det dyrere at være forbruger og virksomhed, og vi har også set tempoet i den brede økonomi falde markant. Hertil er farten udenfor landets grænser gået ned, hvilket har været med til at skubbe den negative udvikling i danske industri i 2023 som helhed.

Relaterede artikler